neděle 22. listopadu 2009

Jestli kradou nevím. Určitě ale lžou.

Společnost Bohemia Energy nabízí domácnostem levnější energii. Zda ji skutečně umí dodat netuším. Vím ale, že lže jako když tiskne!

V minulých dnech kontaktovali několik mých rodinných příslušníků s nabídkou slevy na energii. Vždy nejprve  požádali o kontakty na další osoby, které by mohly nabídku ocenit, poté odmítli poslat  podmínky nabídky, kvůli které volají, písemně, a nakonec osobám, na něž dostali během těchto telefonátů kontakt, naprosto lživě tvrdili, že jsme smlouvu již uzavřeli - jako nepřímý důkaz výhodnosti a důvěryhodnosti jejich nabídky.

Skutečnost, že se na svých stránkách ohražují proti nepravdivým nařčením v tisku je v kontextu toho, co tihle call-centroví bukanýři dělají, už jen úsměvná.

Dnes jsem té podivné společnosti poslal dopis níže. Uvidíme, zda a s čím se ozvou.

Dobrý den,Obracím se na vás v následujících 3 věcech:
  • chci se ohradit proti způsobu, jakým používáte jména neúspěšně kontaktovaných potenciálních zákazníků ve své prodejní kampani
  • chci vás upozornit, že vaše chování považuji za podvodné a hodlám proti tomuto chování postupovat právní cestou
  • důrazně si vyhražuji, abyste nadále jakýmkoliv způsobem - ať již v telefonickém, osobním nebo jiném kontaktu - používali jméno nebo jiná osobní data moje či kohokoliv z mých rodinných příslušníků
V následujících řádcích popíšu detailně události, které mne vedly k napsání tohoto dopisu. Zároveň vás touto cestou informuji, že až do okamžiku, kdy od vás obdržím dopis s oficiálním omluvou a vysvětlením, publikuji fakta shrnutá níže na svém webu a na facebooku. V případě, že vysvětlení a omluvu neobdržím do 3 dnů, přepošlu zároveň tento dopis do redakcí předních deníků.

Nyní v krátkosti k čemu došlo:

Před třemi týdny kontaktovala telefonicky moji ženu pracovnice vašeho call centra s nabídkou levnější energie. Vysvětlila, že je možné získat slevu na energii a požádala o kontakt na další osoby, které by mohly takovou nabídku ocenit. Moje žena poskytla vaší pracovnici kontakt na svoji příbuznou.

Celkem logicky očekávala, že bude následovat vysvětlení nabídky a zaslání smlouvy k prostudování. Vaše pracovnice ovšem uvedla, že není možné smlouvu získat jinak než během osobního setkání s prodejcem u nás doma. Taková nabídka je na nic, a proto ji moje žena pochopitelně odmítla.

Vaši pracovníci pak v následujících týdnech kontaktovali příbuznou, na niž dostali od mé ženy kontakt, uvedli, že moje žena již smlouvu podepsala (!) a postupovali u ní obdobně, jako u nás - tj. získali kontakt na další příbuzné a jim opět nabízeli slevu s tím, že tvrdili, že smlouvu podepsali všichni, s nimiž předtím telefonicky mluvili.

NIKDO Z NICH PŘITOM SMLOUVU NEPODEPSAL. NAOPAK. VŠICHNI ODMÍTLI DÁLE S VAŠÍ SPOLEČNOSTÍ O ČEMKOLIV JEDNAT, DOKUD NEOBDRŽÍ DETAILNÍ PODMÍNKY.

Z důvodů, které jsem popsal výše, považuji jednání vašich telefonických prodejců za podvodné a vaše oficiální vyjádření k obdobně formulovaným zprávám v tisku, které uvádíte na svých stránkách, za směšné.

Vzhledem k tomu, že vaše společnost, jmenovitě její prodejci, učinili z mých blízkých během svých podvodných pokusů o prodej komplice, považuji za oprávněné požadovat touto nebo pak právní cestou písemné vysvětlení a omluvu.

S pozdravem,

Podpis. Email. Telefon

Žádné komentáře:

Okomentovat