neděle 3. srpna 2008

Vesmír je pěkná díra. A život je jen správně srolovaný sajrajt.

Sleduju to, nemyslete si. Vidím, jak sem chodíte... třeba o víkendu, kdy akcie vašeho volného času na světových burzách trhají týdenní rekordy ... A nenacházíte tu nic nového!

Jako když na přelomu května a června po prvních teplých deštích s nadějí v lesíku obrátíte kopeček listí a jehličí... A nic! Ani hříbek, ani klouzek, ani liška...jenom dolík, díra, dutina v zemi.

A v-vo t-tom to je-e! Dost možná...

Tohle je další příspěvek k diskusi o Očkově teorii všeho.
...

Abstract .

V Nicotě je díra. V té díře se válí pórovaté Jsoucno. V těch Jsoucních pórech je takový sajrajt, že se hnusem ze sebe sama stočí do ruličky a začne trávit. Jak tak vegetuje, začne být ten sajrajt nepokojný pocitem podivného prázdna. Naplní to prázdno vědomím. Vědomí se rozmnožuje otazníky. Otazníky ukazují na díry v poznání.
Když se kritické množství děr v poznání zaplní, někde - mimovolně nebo cíleně - vznikne nová Nicota. Zahraj to znovu, Same! Celý ten proces funguje díky jedné jediné konstantě a jediné mocné síle. Konstanta: Ať už je to cokoliv, vždycky to někde rupne. Hybná síla: Horror vacui.
.....

Miscelania

V2. je marod.
Má švába v palici a má ho tam od dutin.
...

"Venku byl hned,"
řekla V3., když k nám přijeli na návštěvu prezentovat samečka svého téměř novopečeného miminka
....


Jean Paul Sartre:"V místě, kde v lidském vědomí dříve sídlil Bůh, máme dnes díru ve tvaru Boha.
...

"Minulý víkend jsme měli pěknej průser."
Úplně nechtěně jsme synovcovi propálili, že Valentino Rossi není Čech. Byl to pro něj bůh. Den se před ním o Rossim nesmělo promluvit a dodnes po něm asi má v srdíčku díru."
Tohle zas říkala začátkem týdne v kuřárně P.
...

Češi vynalezli pneumatiku, která se sama dofukuje
iDNES, 2.4.2008 - Celý vynález je až překvapivě jednoduchý. V oblasti lemu pneumatiky, která dosedá na ráfek, je uvnitř pryžového tělesa vytvořen dutý kanál, který se táhne po celém obvodu lemu. Vše funguje na principu takzvané peristaltické pumpy. Dutý kanál je totiž vždy díky deformaci pneumatiky vahou vozidla ve spodní části uzavřen. Odvalováním se vlastně tato uzávěra pohybuje kanálem, čímž s každou otáčkou vtlačuje vzduch do pneumatiky. Kanál je opatřen ventilem, který řídí tok vzduchu.
...
Nejmenší černá díra objevena
iDNES, 18.4.2008 - Nikolaj Šapošnikov a Lev Titarčuk, ruští astrofyzici ve službách NASA, ohlásili objev černé díry o hmotnosti 3,8 Sluncí. Jde o nejlehčí dosud nalezenou černou díru!

...

První umělá černá díra je na světě
iDNES, 22.3.2008 - Skotským vědcům z St. Andrews University se podařilo vůbec poprvé vyvinout zařízení, které úspěšně simuluje černou díru, paradoxně za použití světla. Není ale nejmenší důvod k jakýmkoli obavám, laboratorní černá díra je naprosto neškodná.
...

Tolik jen pro ilustraci.

Abyste pochopili, co se mi teď honí hlavou. Začalo to tím, že jsem si v Brně koupil knížku, co jsem si předtím půjčil od J.
Zapadla někam do škvíry mezi jiné věci a já ji nemohl najít a tudíž ani vrátit. A tak jsem ji koupil znovu. Teď už jsem zase našel i tu původní, takže to čtu - teda pokouším se číst - na střídačku - z té nové a z té staré. Obě se jmenují "Anatomie emocí" a napsal je - obě stejně - Stanley Kellemann. Říká se v nich třeba tohle:

"Buňka je jako vesmír, jako miniaturní planeta, komplexní koule, zdroj neuvěřitelného vnitřního uspořádání. Nic není ponecháno náhodě... Nejdůležitější je, že buňka obsahuje v modifikované podobě vše, co obsahuje i mnohobuněčký, obrovský organismus.
..."

A jinde zase třeba tohle:

"Pulzace je pohybem veškerého života a začíná už na buněčné úrovni. Buněčná pumpa je důležitá nejen pro přemísťování sebe nebo svého obsahu, ale umožňuje i výměnu látek. Mnoho buněk se vzájemně spojuje, aby vytvořily výkonnější pumpy. Toto pumpování se stane základem mnoha dalších funkcí - transportu tekutin, dýchání, transportu živin, vylučování.
..."

A pak už jsem si jen vzpomněl na ten zmatek, co ve mě vyvolala jakási populárně vědecká informace o tom, že vznik metabolismu předcházel vzniku života.

Jen si to zkuste představit. Píše se rok minus 2,4 miliardy a někde v praoceánu se povalují úplně mrtvé buňky. Jmenují se třeba "Chuť-na-syrečky (křestní) Koacervát (příjmení)", "Hlad-jako-vlk (křestní) Koacervát (příjmení)" nebo "Dokud-jsem- nezačala-jíst-Activii-měla-jsem-problémy-se-zažíváním (křestní) Koacervát (příjmení)".Leží tisíce kilometrů nebo pár palců od sebe v tom pramoři a bude jim trvat právě 2,4miliardy let, než se nějak dohodnou a pospojují, aby daly dohromady některou z těch paní, co si na zažívání stěžují v televizi.

Vznikly někde ve štěrbinách podmořských sopek, ve škvírách mezi kamením, v zákoutích tektonických švů. Postupně se začaly vrtstvit, bujet a strukturovat a mezi těmi vrstvami a strukturami vznikaly nové dutiny - trubice.

A ty trubice se různě omotávaly, obalovaly a propojovaly až postupně, po tisících generacích, vytvořili supertrubici Adam. A pak přišel pán (nebo paní), co po něm máme v duši díru a z dutiny vyndal kus duté kosti, něco na ní namotal a vytvořil supertrubici Eva.

Supertrubice Adam a Supertrubice Eva se - navzdory svému původu ve stejných dutinách od sebe výrazně lišily. A přesto byli vzájemně tak dobře kompatibilní.. Především díky mimořádně nápaditému trubicovému systému...
...

Tady toho nechám, protože to už začíná být téma pro úplně jiné stránky. Modří už vědí, co mi teď straší v palici. Je to vztah dutiny a náplně, struktury a procesu, formy a obsahu...vesmíru a toho kolem.

Suma sumárum, vychází mi z toho tohle:

Někdy hrozně hrozně dávno, kdy Čas ani Prostor ještě nebyli ani na houbách, se někde uprostřed Nikde udělala mikroskopická trhlinka v Nicotě.

Trhlina v Nicotě je něco nemyslitelného, nemožného a nedopustitelného. Pro kterýkoliv, aspoň trochu logický vesmír. Při troše dobré vůle tedy i pro ten náš. Nemyslitelné, nemožné a nedopustitelné vytváří silný call for action. A tak se do té malé dutiny silou mocí narvalo dosud nepřítomné Jsoucno.Muselo to vypadat, jako když se první den vánočního výprodeje otevře Tesco. Cpalo se to Jsoucno dovnitř tak neurvale, že tu mikroskopickou dutinu během nano-pidi-mikro-lili-piko-mini-sekundy roztáhlo to neuvěřitelných rozměrů.

A stejně jako ti lačnící nakupující v povánočním Tescu se i to Jsoucno v té roztahující se dutině různě rozptýlilo. Kus běžel do oddělení Mlhovin, kus do sekce Kvazarových sekaček, kde to zrovna bylo zadarmo, a kus třeba do elektra nebo tam, co se prodávají Svítidla a osvětlení. Někde se to Jsoucno namačkalo a někde ho kus chybělo. Vznikly nové dutiny.

V některých z těch nových dutin dlouho nebylo nic a v některých se začal hromadit sajrajt. Sajrajt nechtěl zůstat pozadu a začal se organizovat do metabolických struktur. Metabolické struktury jsou charakteristické tím, že přeměňují lákavé a voňavé věci na věci odpudivé a nelákavé. Abyste z něčeho voňavého, lákavého udělali něco páchnoucího a odpudivého potřebujete dutinu, ve které k tomu dojde. A tak se metabolické struktury začaly organizovat do podoby živých organismů.
Jak se tak ty živé organismy zesložiťovaly, začínaly mít mindrák z toho, že to jediné, proč jsou na světě, je přeměna lákavého v odpudivé a nepřetržité ucpávání té díry, co se skrze ni na začátku, uprostřed Ničeho, narvalo do světa to neurvalé Jsoucno.
...

No a to je vlastně celé. Jednoduchá rovnice o tom, co je to Vesmír, Život a vůbec všechno.

Vesmír je to, co vznikne, když se v Nicotě udělá díra. Díra v Nicotě zákonitě musí být vyplněna Něčím. Tedy Jsoucnem. Život je to, co vznikne, když se v neživém Jsoucnu vyboulí a vydme příliš mnoho různých děr. Některé z nich se pak shodou okolností naplní tím správným sajrajtem, ze kterého už nemůže vniknout nic jiného než život. Vědomí je to, co vznikne, když Život začne akutně postrádat porozumění tomu, proč v tom jinak mrtvém Jsoucnu, někde uvnitř dutiny v Nicotě, vůbec přišel na svět. Pomalu si začne připouštět, že není víc, než jen metabolická díra, která se pokouší zasypat ty předchozí, ještě nemetabolické díry, sajrajtem na vyšší úrovni organizace. A nakonec začne vědomí spekulovat o tom, jestli to tak všechno opravdu mohlo být. A po řadě pokusů, při nichž si mimoděk potrvdí, že vypukováním kouře do umyvadla zlato nevzniká, zamíchá tohle s támhle tím, udělá v tom díru. Malou sice, ale Černou.
...

Bokem: Pomalu začínám chápat, proč mě vždycky fascinovaly Matrjošky, etiketa Staré Myslivecké (ta původní, opile fraktálová) a zrcadlové bludiště na Petříně.


...

Lip

P.S. Když v aplikaci Blogger kliknete na tlačítko Nový Záznam, otevře se před vámi díra. A někde uvnitř pocítíte puzení ji zasypat. Je to díra virtuální a tak metabolismus nepřichází v úvahu. Musíte jinak. Stalo se mi to na konci března 2008.

P.S.2. Možná jste se někde po cestě ptali, jak moc to myslím, chudák, vážně. Nevím. Začal jsem tak nějak zlehka a s úsměvem, ale někde postupn2 se mi v tom začalo "vydouvat" opravdové zaujetí:)

Žádné komentáře:

Okomentovat