pondělí 20. prosince 2010

Vánoční přání v globální době, aneb Nachystejte uzenáče, na snídani jsem zpátky!

Dokud nebyly maily, byla negativní stránkou takového vánočního přání bezesporu značná karbonová stopa a unavení pošťáci. 

Dnešní, často e-mailem posílaná přání, nesou s sebou zcela jiná rizika. Například právní. V jednom z nich jsem fakt na konci našel tohle: 
....
Tento e-mail může obsahovat důvěrné informace. Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, jste tímto upozorněn, že jakékoli zveřejnění, reprodukování, kopírování, distribuce či jiné šíření nebo použití této zprávy je přísně zakázáno. Jestliže tuto zprávu omylem obdržíte, prosíme oznamte tuto skutečnost okamžitě odesílateli a poté ji vymažte. Pro zajištění bezpečnosti našich systémů si Vás dovolujeme informovat, že daná e-mailová komunikace může být archivována v našem systému. Odesílatel neodpovídá za žádné chyby v obsahu této zprávy vzniklé v důsledku použití e-mailové komunikace anebo v důsledku změny v datech přenosu komunikace, nebyla-li taková změna výslovně schválena odesílatelem. 
..............
Čili, inspirováno tím kolosálním vánočním disclaimerem výše, dovoluje si <3> popřát obdobně všem svým čtenářům (ještě si teda dovolí přiložit politicky nekorektní PF, jako každý rok, ale tomuhle pokusu prostě nemůže odolat):Tento text obsahuje důvěrné vánoční přání a radostnou zprávu o tom, že v jesličkách na seně, v městečku Betlémě narodil se! Nejste-li osobou, která má k tématu alespoň trochu důvěrný vztah, jste tímto upozorněn, že tato zpráva týká se reprodukce, která - v jakkoliv neposkvrněné podobě - má tendenci být považována rovněž za důvěrnost. Navíc je do určitého věku zakázána. 
Jestliže tuto zprávu obdržíte omylem a udělá vám radost, oznamte tuto skutečnost neprodleně všem, kterých se to týká! A pak se třeba namažte, koncem roku se to nepočítá...
Odesílatel této zprávy neodpovídá!

Krásné vánoce a celý příští rok ať to máte v paži, jako Eso Rimmer!Lip & OKO Tři

Žádné komentáře:

Okomentovat