neděle 8. června 2008

Bajka o úhoru a balící službě

S koncem trojpolního hospodaření de facto skončil feudalismus. Trojpolní hospodaření je metoda osívání polí pro co nejlepší výsledky při nepříliš extenzivním způsobu rostlinné výroby. Rozdělíte pozemek na tři díly. Jeden necháváte vždy jeden rok neosetý, zbývající dva osejete či osadíte různými plodinami. Každý rok tak necháváte jeden (pokaždé jiný díl) neosetý. Půda se tím rekultivuje a znovu získává živiny a lehkost.

Trojpolní hospodaření hrálo svoji roli hlavně tam, kde půda byla na živiny spíš chudší. V deltách velkých řek na to klidně mohli hodit bobek, protože tam se každé jaro splavily všechny ty živiny, co voda sebrala lidem z hor (Možná i proto se lidé z nížin vždycky báli, že jednoho dne si k nim přijdou ti z hor vzít, co považují původně za své).

Na tom trojpolním hospodaření je zajímavé, že udržování systematické nedokonalosti (záměrné nevyužívání všech možností, jak ze země něco dostat) vlastně přinášelo dlouhodobý prospěch. Asi na tom přístupu něco je. Zejména tady u nás, v zemi která je přeci jenom víc pahorkatá než placatá.

Došlo mi to dneska v nákupním centru Novodvorská. Provozovatel tam zjevně už delší dobu bojuje s tím, že úhorem leží větší než žádoucí míra prodejní plochy. A tak tam zřídil balící dárkovou službu. Pravděpodobně s myšlenkou, že kvalitnější služby přinesou větší spokojenost zákazníků a větší spokojenost zákazníků povede k častějším návštěvám. A že častí a spokojení zákazníci budou přirozeně šířit o nákupním centru dobré zprávy.

Hezká myšlenka uplatněná ve špatnou chvíli, dalo by se říci. Kdykoliv jsem tamtudy šel, nikdy jsem neviděl tu balící službu v akci. Dnes jsem konečně doznal proč.

Pracovníci balící služby asi neměli moc práce a - zjevně nadstandardně motivovaní - zároveň nedokázali zahálet. A tak balili všechno na co přišli, aby ukázali, co dokážou. Nakonec bylo zabalené vše. A tak Jirka zabalil Jitku a Jitka pak zabalila Jirku. Už pár dní tam tak stojí a kolemjdoucím pomalu dochází, že už to asi zabalili.Chvála úhoru, pravím vám. Když zbrkle osejete všechno, co se dá, sklidíte všechno, co se dá, dříve než byste si původně byli přáli.

Lip

Žádné komentáře:

Okomentovat